Planerade kullar

Inga fler kullar är planerade under 2022.

Nästa kull planeras tidigast vintern/våren 2023.

 


 

Föräldrarna till valparna är alltid godkända vallhundar, HD-röntgade och ögonlysta utan anmärkning.

Valparna är vid leverans:

Registrerade i SKK

Veterinärbesiktade utan anmärkning

Chipmärkta

Vaccinerade

Regelbundet avmaskade

 

Vi säljer valpar till köpare som i första hand har för avsikt att valla med hunden.

Vi finns till hands och ger stöd och råd till valpköparna efter leverans.